ผังเมือง EEC 30 อำเภอ เล็งคลอด 2565

ผังเมือง EEC 30 อำเภอ เล็งคลอด 2565

กรมโยธาฯ เร่งคลอดผังเมืองอีอีซี (EEC) 30 อำเภอ ลงรายละเอียดใช้ที่ดินฉะเชิงเทรา ระยอง ชลบุรี ประกาศใช้ปี 2565 หนุนพัฒนาเมืองถึงปี 2580 ยืนยันขีดเส้นพื้นที่อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมไว้แล้ว ไม่กระทบธุรกิจระหว่างทำผังอำเภอ

แผนผังการใช้ประโยชน์ในที่ดินและแผนผังการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (แผนผังEEC) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.2562 ซึ่งถือเป็นแผนผังที่ครอบคลุมการใช้ประโยชน์ที่ดินลักษณะต่าง ๆ ในอีอีซี

นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า เมื่อแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินอีอีซีประกาศออกมาแล้ว ขณะนี้กรมโยธาฯ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างผังเมืองอำเภอ ซึ่งเป็นผังเมืองที่จะลงรายละเอียดเพิ่มขึ้นจากแผนผังอีอีซี โดยจะจัดทำทั้งหมด 30 ผังเมือง ครอบคลุม 30 อำเภอ แบ่งเป็น 1. จังหวัดชลบุรี 11 อำเภอ 2. จังหวัดฉะเชิงเทรา 11 อำเภอ 3. จังหวัดระยอง 8 อำเภอ ซึ่งดำเนินการตามขั้นตอนจัดทำผังเมืองตาม พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2562 โดยจะรับฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ความเห็นชอบ

 

สำหรับแผนผังอีอีซี ( EEC ) จะเป็นกรอบใหญ่ในการใช้ที่ดินอีอีซีในการใช้ประโยชน์ที่ดิน 6 ด้าน คือ

แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน

แผนผังระบบสาธารณูปโภค ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และระบบการควบคุมและขจัดมลภาวะ

แผนผังระบบคมนาคมและขนส่ง

แผนผังระบบการตั้งถิ่นฐานและภูมิสังคม

แผนผังระบบบริหารจัดการน้ำ

แผนผังระบบป้องกันอุบัติภัย

ทั้งนี้ ผังเมือง 30 อำเภอก็จะจัดทำตามแนวทางการที่แผนผังอีอีซีกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ที่ดินทั้ง 6 ด้านดังกล่าว โดยจะลงรายละเอียดการใช้ที่ดินในระดับอำเภอ อาจจะเสร็จพร้อมกันและประกาศใช้ในปี 2565 ซึ่งถือเป็นการจัดทำผังเมืองรูปแบบใหม่ที่ทำแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดินทุกด้านก่อนแล้วมาลงรายละเอียด เพื่อรองรับการพัฒนาใน 3 จังหวัด จนถึงปี 2580

“แผนผังอีอีซี (EEC) ที่ประกาศออกมาได้ยกเลิกผังเมืองเดิมของทั้ง 3 จังหวัด แต่ระหว่างที่ผังเมือง 30 อำเภอยังไม่ออกมา จะไม่มีผลกระทบต่อการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สามารถอนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่แผนผังอีอีซีกำหนดได้ โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ได้สัมมนาทำความเข้าใจการบังคับใช้แผนผังอีอีซีครบแล้วทั้ง 3 จังหวัด เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจ”

นอกจากนี้ กรมโยธาธิการและผังเมือง จะนำแผนผังอีอีซีมาทำผังเมืองจังหวัดและอำเภอ โดยจะลงรายละเอียดโครงสร้างสาธารณูปโภคที่จะเข้ามาในพื้นที่ รวมทั้งทำประกาศแนบท้ายผังเมืองกำหนดรายละเอียด ในรูปแบบ Negative list คือ กำหนดธุรกิจหรืออุตสาหกรรมที่ห้ามในพื้นที่ เพื่อให้ธุรกิจที่มาลงทุนไม่กระทบชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่จะห้ามอุตสาหกรรมหนักที่มีมลภาวะสูง ที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่อีอีซีส่งเสริม

ยืนยันผังเมืองไม่กระทบชุมชน

“อุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมในอีอีซี  (EEC)จะเป็นอุตสาหกรรมสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีสูง ปล่อยมลพิษต่ำมาก เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อุปกรณ์การแพทย์ หุ่นยนต์ อากาศยาน อุตสาหกรรมชีวภาพ จึงมั่นใจว่าแผนผังอีอีซีจะไม่ส่งผลกระทบสิ่งแวดล้อมและชุมชน”

สำหรับแผนผัง EEC จะรองรับการขยายตัวของเขตเมืองอีก 20 ปี ใน 3 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี ระยองและฉะเชิงเทรา ครอบคลุม 8.29 ล้านไร่ รองรับประชากร 6 ล้านคนเศษ กำหนดพื้นที่ 4 กลุ่ม 11 ประเภท เช่น

1. กลุ่มพัฒนาเมืองและชุมชน

พื้นที่ 1.096 ล้านไร่ คิดเป็น 13.23% ของพื้นที่ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นประเภทศูนย์กลางพาณิชยกรรม (สีแดง) ประเภทชุมชนเมือง (สีส้ม) ประเภทรองรับการพัฒนาเมือง (สีส้มอ่อนมีจุดขาว) และพื้นที่ประเภทเขตส่งเสริมพิเศษเพื่อกิจการพิเศษ (สีน้ำตาล)

2.กลุ่มพื้นที่พัฒนาอุตสาหกรรม

424,854 ไร่คิดเป็นพื้นที่ 5.12% กำหนดให้รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ เพื่อให้ควบคุมและบริหารจัดการได้ง่าย กำหนดระยะห่างจากพื้นที่ป่าไม้ ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร จากแม่น้ำลำคลอง ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งทะเลไม่น้อยกว่า 500 เมตร แบ่งเป็นประเภท เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ (สีม่วง) เขต และพื้นที่ประเภทพัฒนาอุตสาหกรรม (สีม่วงอ่อนมีจุดขาว)

3.กลุ่มพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม

4.85 ล้านไร่ แบ่งเป็นที่ดินประเภทชุมชนชนบท (สีเหลืองอ่อน) โดยเป็นพื้นที่ชุมชนและเศรษฐกิจชุมชน ที่ดินประเภทส่งเสริมเกษตรกรรม (สีเขียวอ่อน) ส่วนที่ดินประเภทที่พระราชกฤษฎีกากำหนดให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน (สีเหลืองมีเส้นทแยงสีเขียว) มีพื้นที่คงเดิมรวม 1.66 ล้านไร่ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ด้านตะวันออกของอีอีซี (EEC)

ก่อนที่จะสร้างหรือเช่า โกดัง โรงงาน ผังเมืองEEC จึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่ควรพิจารณา

หากสนใจโรงงานให้เช่า โกดังให้เช่าหรือคลังสินค้าให้เช่า โลเคชั่นดีตั้งอยู่ติดถนนบางนาตราด ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วนบูรพาวิถี เดินทางสะดวกไม่ว่าจะเดินทางไปย่านใจกลางเมือง เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิ หรือเดินทางไป EEC ท่าเรือคลองเตย ท่าเรือแหลมฉบัง และนิคมอุตสาหกรรมต่าง สามารถสอบถามได้เลยค่ะ

EEC

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ, ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

ผังเมือง EEC 30 อำเภอ เล็งคลอด 2565

พระราชบัญญัติ EEC บริเวณบางปะกง สร้างโรงงาน ประเภทอะไรได้บ้าง

Checklists ค่าใช้จ่าย จากการ เช่าโกดัง เช่าโรงงาน เช่าคลังสินค้า เช่าทำศูนย์กระจายสินค้า ต่างๆ

6 ปัจจัยและวิธีเลือกที่ตั้งโรงงานให้เช่าและโกดังคลังสินค้าให้เช่าที่ดีและเหมาะสมกับธุรกิจที่สุด

5 ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจในการเลือกโรงงานให้เช่า โกดังคลังสินค้าให้เช่า

วิธีบริหารคลังสินค้าให้ตอบโจทย์ธุรกิจของตนเอง

3 ขั้นตอนเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้า

การเพิ่มผลผลิตสำหรับโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

ศึก E-commerce LAZADA vs SHOPEE คู่แข่งการค้าโดยตรง มีทีเด็ดอะไรมาสู้กันบ้าง

โกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า บางนา

วิธีป้องกันอัคคีภัยหากไม่อยากให้เกิดกับโกดังให้เช่า โรงงานให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า

6 ข้อดี ตั้งโรงงาน คลัง โกดัง ที่ ฉะเชิงเทรา

วิธีการไล่นกให้ออกไปจากโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

พระราชบัญญัติการก่อสร้างโรงงาน

ความสำคัญของระบบโลจิสติกส์ต่อผู้ประกอบการทุกธุรกิจ

กลโกงและข้อควรระวังในการเช่าโรงงาน โกดัง คลังสินค้า

ความแตกต่างระหว่างไฟฟ้าโรงงาน 3เฟส และ1 เฟส

ย่านบางนาตราด เหมาะเป็นสถานที่ตั้ง โกดัง โรงงาน คลังสินค้า อย่างไร

Share this