You are currently viewing ย่านบางนาตราด เหมาะเป็นสถานที่ตั้ง โกดัง โรงงาน คลังสินค้า อย่างไร

ย่านบางนาตราด เหมาะเป็นสถานที่ตั้ง โกดัง โรงงาน คลังสินค้า อย่างไร

ย่าน บางนา เหมาะเป็นสถานที่ตั้ง โกดัง โรงงาน อย่างไร วันนี้มีคำตอบมาบอกกันค่ะ

1. ถนน บางนา ตราดเป็นถนนตัวกลางเชื่อมต่อจากเมืองหลวงสู่EEC

2. ย่านบางนา-ตราด ถนนเชื่อมต่อ เศรษฐกิจ

3. ชุมชนย่าน บางนา -ตราดอยู่ใกล้เมืองหลวง

4. ศูนย์กลางการคมนาคม หลากหลายทาง

โกดัง บางนา ให้เช่า

5. ย่านบางนาตราด มีโครงการใหญ่เกิดขึ้นมากมาย

โกดังให้เช่า คลังสินค้าให้เช่า โรงงานให้เช่า ริมถนนบางนา ตราด ใกล้สุวรรณภูมิ Bangna Factory Storage Warehouse for rent near airport Leamchabang port

Share this